Kontakty


Adresa

Ul. Konštantínova 16
080 01  Prešov

Tel (sekretariát katedry): 00-421-51 - 7470 630

Vedúci katedry

Ing. Martin Rovňák, PhD.

Rovnak_web_2

martin.rovnak@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 412

Tajomník katedry

Ing. Juraj Fazekaš, PhD.

juraj.fazekas@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 325

Sekretariát katedry

Mgr. Beáta Kuchárová

beata.kucharova@unipo.sk
tel. 051/7570 807
Nová budova
miestnosť č. 417

Profesori

prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.

ondrej.hronec@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 414

prof. Ing. Danica Fazekašová, CSc.

danica.fazekasova@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 328

Docenti

doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.

peter.adamisin@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 325

doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD.

emilia.huttmanova@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 413

doc. RNDr. Gabriela Barančíková, CSc..

gabriela.barancikova@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 325

Odborní asistenti

Ing. Martin Rovňák, PhD.

martin.rovnak@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 412

Ing. Juraj Fazekaš, PhD.

juraj.fazekas@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 325

Ing. Jana Chovancová, PhD.

jana.chovancova@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 325

Ing. Matúš Bakoň, PhD.

matus.bakon@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 325

Mgr. Petra Huličová, PhD.

petra.hulicova@unipo.sk

Nová budova
miestnosť č. 325

Interní doktorandi

Mgr. Roman Novotný

roman.novotny@smail.unipo.sk

Rok štúdia: 2. rok
Školiteľ: doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD.

Mgr. Tomáš Valentiny

tomas.valentiny@smail.unipo.sk

Rok štúdia: 3. rok
Školiteľ: doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD.