Katedra environmentálneho manažmentu

Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Pozrite si krátky shot o Katedre environmentálneho manažmentu

Prehrať

Kvalitný život môže pre niekoho znamenať mať k dispozícii všetko čo potrebuje, pre iného môže kvalitný život znamenať byť zdravým, pre iného bohatým, pre ďalšieho to znemená vlastniť dom… môže to byť však aj neustále sa meniaca predstava. Ale dá sa táto predstava aj naplniť? Je možné využívať ľubovoľne všetky dostupné zdroje, bez akejkoľvek zodpovednosti? Je možné formovať svet len podľa našej vlastnej predstavy o ňom? Dá sa dosiahnuť zlepšenie môjho života len tým, že ho iným zhorším, či obmedzím? Je teda dosiahnutie kvalitného života len v mojich rukách?

Nie je ľahké povedať koľkých ľudí ovplyvňuje môj život. Možno by sa to aj dalo spočítať, ale toto číslo by isto nebolo presné. To, že existujem, ovplyvňuje nielen mojich najbližších, ale aj veľa iných, často nepoznaných ľudí. Žiť v takých zložitých vzťahoch si vyžaduje stanovenie presných pravidiel fungovania spoločnosti a ich rešpektovanie. Príroda nám poskytuje návod ako je to možné. Sama príroda je totiž dobre fungujúcim systémom.

Príroda nám dokáže poskytnúť všetko, čo potrebujeme k životu. Čo však dokáže človek poskytnúť prírode? Hovorí sa, že príroda sa bez človeka zaobíde, že bude exitovať ďalej (a možno aj lepšie), človek však bez prírody a jej zdrojov, nie. Ak sme si vedomí tejto skutočnosti, prečo teda ešte poškodzujeme prírodu, prečo ešte znečisťujeme naše životné prostredie? Vieme predsa, že je len jediné. Ďalšie iné už mať nebudeme.

Pokúsme sa zamyslieť nad tým, ako využívame životné prostredie a jeho zložky, okúsme sa zamyslieť nad konzumným životom súčasnej spoločnosti a skúsme zmeniť čo i len jedinú vec v našom každodennom živote, ktorá by napomohla zmierniť negatívne dopady našich aktivít na prostredie (používanie zošitov z recyklovaného papiera, vypínanie svetiel pri odchode z miestnosti, vziať si na nákup vlastnú tašku apod.). Nájdime alternatívu k súčasnému spotrebnému modelu života.
Veď koľko ťažko rozložiteľných vecí sa nachádza v našom okolí, koľko odpadov na čiernych skládkach, či len tak pohodených vedľa ciest kazí estetičnosť krajiny a reprezentuje tak aj kultúru národa, náš vzťah k prírode, budúcim generáciám i sebe samým.

Na tejto stránke nájdete odborné stanoviská, podnety, názory a rady, ako lepšie poznať životné prostredie, aj ako ho skvalitniť a chrániť. Snažme sa zamyslieť nad tým, čo spôsobuje naše každodenné konanie, aké má dopady nielen na ľudí a spoločnosť, ale aj na životné prostredie. Zodpovednosť voči nemu, je vlastne zodpovednosťou k samým sebe.


Dôležité informácie

Aktuality, novinky a informácie

Zobraziť všetky novinky

  • Nová webová stránka

    Vitajte na novej webovej stránky Katedry environmentálneho manažmentu, Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Predchádzajúca webová stránka projektu je presunutá na http://apvv-lpp-0211-09.environmentalistika.sk/

    By Mgr. Miroslav Karahuta | 7. marca 2015

    Read More